Vastuullisuus pyöräbisneksessä

Vastuullista pyöräbisnestä

Mitä on vastuullisuus pienyrityksen liiketoiminnassa? Onko se vastuuta ympäristöä vai yhteiskuntaa kohtaan?  Näitä asioita on Move & Go Finlandissa mietitty, lue tästä mitä vastuullisuus meille tarkoittaa.

Asiakasvastuu

Ensimmäinen vastuu on vastuu asiakkaita kohtaan. Tätä pyrimme pitämään yllä tarjoamalla vain laadukkaita tuotteita ja hyvää palvelua. Jotta palvelun tasoon voi luottaa, toimintaan kuuluu jatkuva vuosittainen kouluttautuminen. Lopussa olevan linkin kautta pääsen tutustumaan Move & Go Wikiin, josta näet osan tuotekoulutuksista.

Jatkuva osaamisen kehittäminen ja aktiivisuus tiedon etsimisessä koituu asiakkaan eduksi.

Yhteiskunta- ja henkilötason vastuu

Jokainen yksilö ja yritys on vastuussa julkisten velvoitteiden hoitamisesta - näitä ovat mm. yhteisöverot ja muut maksut. Yhteiskuntavastuu ei kuitenkaan ole pelkästään rahallista, vaan vastuullinen yritys huolehtii myös immateriaalisesta vastuusta tuomalla markkinoille laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Tähän vastuuseen kuuluu myös neuvonta, tuotetuki ja takuuasiat. Näin vähennetään onnettomuusriskejä ja vähennetään sitä kautta yhteiskunnalle kertyviä kuluja.

Vastuullisuuteen liittyy myös se, että yritykseen voi luottaa. Tätä varten Move & Go Finland on varmentanut toimintansa julkaisemalla Luotettava kumppani-statuksen ja Dun & Bradstreetin luottoluokituksen.

Henkilötasolla moni asia liittyy oleellisesti äskeiseen - yksilön hyvinvointi ja terveys on meille tärkeä asia. Tästä syystä esimerkiksi koululaisten pyörähuollot priorisoidaan meillä korkeammalle kuin muut. Vaarallisella ja huoltamattomalla pyörällä ei tulisi ajaa koulumatkoja. 

Nämä vastuut tulevat myös esille toimiessamme muiden sidosryhmien kanssa - esimerkiksi kuljetuspalveluiden kanssa. Sähköpyörien akkujen käsittelyä ja turvallista lähettämistä varten suoritamme vuosittain ADR 1.3-mukaisen Litium-ioniakkujen käsittelyä koskevan koulutuksen päivittääksemme tietomme ajantasaisesta lainsäädännöstä pakkaamisen ja lähettämisen suhteen. 


Ympäristövastuu

Eihän pyörähuollosta nyt ympäristökuormaa synny? No kyllä syntyy. Siksi huolehdimme, että voiteluaineita ei pääse toiminnassamme ympäristöön, ja pyörät pestään biohajoavilla aineilla. 

Sähköpyörien myötä on tullut uusi ympäristörasite - litiumakut ovat hankalia jätteitä. Siksi Move & Go Finland on rekisteröitynyt tuottaja Recser Oy:n toimiessa kierrättäjänä. Tämä tarkoittaa, että voit viedä meiltä hankkimasi pyörän akut mihin tahansa kunnalliseen kierrätyspisteeseen, joka vastaanottaa akkuja. Recser kerää ne ja huolehtii niiden asianmukaisesta kierrättämisestä. Julkaisemme vuosittain vastuullisuusraportin, josta käy ilmi kierrätyksen tilanne.

Dokumentit liiketoiminnassamme tarvittavista sertifikaateista ja vastuullisesta toiminnasta löytyvät Move & Go wiki:stä.